1440 lượt xem

Báo giá thiết kế dành cho nhà thiết kế sáng tạo

Thiết kế sáng tạo là một quá trình khám phá

“Thiết kế sáng tạo liên quan đến việc làm cho kiến thức có thể nhìn thấy và dễ tiếp cận, phá vỡ các rào cản và quy ước để tạo ra một cái gì đó bất ngờ nhưng có liên quan.” -Paula Scher

“Thiết kế là trí thông minh được nhìn thấy.” – Alina Wheeler

“Thiết kế tạo ra văn hóa. Văn hóa định hình các giá trị. Giá trị quyết định tương lai.” – Robert L. Peters

“Thiết kế là ứng dụng của ý định – trái ngược với tình cờ” – John Maeda

“Thiết kế là đại sứ thầm lặng của thương hiệu của bạn.” – Paul Rand

“Thiết kế không chỉ là những gì nó trông giống như, đó là cách nó hoạt động.” – Steve Jobs

“Vai trò của nhà thiết kế là vai trò của một nhà tiên tri, người, bằng hành động sáng tạo của mình, thể hiện một tầm nhìn được tiên tri bởi những người khác.” – Adrian Frutiger

Nắm bắt giải quyết vấn đề sáng tạo

“Thiết kế là một cơ hội để tiếp tục kể câu chuyện, không chỉ để tóm tắt mọi thứ.” – Tate Linden

“Một nhà thiết kế không phải là người giải quyết vấn đề không phải là một nhà thiết kế.” – Ai Weiwei

“Thiết kế không chỉ là những gì nó trông giống như và cảm thấy như thế nào. Thiết kế là cách nó hoạt động.” – Steve Jobs

“Các nhà thiết kế có thể tạo ra sự bình thường từ sự hỗn loạn; họ có thể truyền đạt ý tưởng rõ ràng thông qua đồ họa, hình ảnh và nghệ thuật.” – Caitlyn Bell

“Các nhà thiết kế có thể nghĩ ra khỏi hộp và giải quyết các vấn đề mà không ai khác có thể.” – Tim Brown

“Các thiết kế tốt nhất bắt đầu với một vấn đề và kết thúc bằng một giải pháp.” – Ellen Lupton

“Mục tiêu cuối cùng của thiết kế là làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, nhanh hơn và tốt hơn.” – Bill Buxton

Kỷ niệm thiết kế

“Thiết kế là nền tảng của mọi ý tưởng hay.” – Nathan Beck

“Thiết kế tốt là càng ít thiết kế càng tốt.” – Dieter Rams

“Thiết kế không chỉ là những gì nó trông giống như và cảm thấy như thế nào. Thiết kế là cách nó hoạt động.” – Steve Jobs

“Đừng quên: Những điều đẹp đẽ không đòi hỏi sự chú ý.” – Vô danh

“Đừng bao giờ yêu một ý tưởng. Tất cả đều chỉ là tạm thời.” – Tyler Finck

“Các nhà thiết kế hiếm khi tạo ra những khám phá tuyệt vời nhưng họ thường làm cho những khám phá trở nên tuyệt vời.” – James Fergusson

“Vai trò của nhà thiết kế là của một phóng viên, bằng hành động trực quan và mang tính xây dựng của mình, mang đến hình thức để nói về nội dung của nó.” – M.F. Agha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: