1228 lượt xem

Lấy cảm hứng từ bộ phim Art and Copy

Art and Copy là một bộ phim mạnh mẽ về quảng cáo và cảm hứng của đạo diễn Doug Pray. Nó bắt đầu với cuộc cách mạng sáng tạo từ những năm 1960 và khám phá các chiến dịch tuyệt vời của họ, mọi thứ từ hàng tiêu dùng đến chính trị. Những nhà thiết kế, nhà văn và nhà quảng cáo có ảnh hưởng này đã ảnh hưởng đến văn hóa của chúng tôi và thu hút sự chú ý của chúng tôi đưa chúng tôi đến nơi chúng tôi đang ở ngày hôm nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: