Thiết kế Logo

1,490,000VND

Bạn sẽ nhận được

  • 2 phương án logo để lựa chọn
  • Bàn giao file lần đầu sau 3 ngày
  • Bạn có 3 lần chỉnh sửa trên Option được chọn
  • Mockup Logo lên 1 loại chất liệu
  • Hỗ trợ tư vấn thiết kế logo cho khách hàng chưa có ý tưởng
  • 1 mẫu logo hoàn chỉnh với đầy đủ các file thiết kế, file ảnh (.AI | .EPS | .SVG | .PDF | .PSD | .JPEG | .PNG)

Thêm tùy chọn

Thanh toán 50% tiền cọc cho mục
Want a discount? Become a member!