Thiết kế Cover/banner facebook

190,000VND

Bạn sẽ nhận được

  • Bàn giao file lần đầu sau 3 ngày
  • Bạn có 3 lần chỉnh sửa
  • Hỗ trợ tư vấn thiết kế cho khách hàng chưa có ý tưởng
  • Nhận file hoàn chỉnh với đầy đủ các định dạng thiết kế (.AI || .PDF | JPEG | .PNG)

Thêm tùy chọn

Want a discount? Become a member!